On Sale At tadge.net!

Xmini Kai


Xmini Kai X2 Portable Bluetooth Speaker Able To Function As (kaix2)

$90.55


Xmini Kai X3 Portable Bluetooth Speaker With Built In Bass (kaix3)

$113.27


Xmini Kai X1 Portable Bluetooth Speaker Able To Function (kaix1)

$68.18


Xmini Kai X3 Portable Bluetooth Speaker With Built In BassĀ 

$25.00


KB Covers - Xmini KAI Capsule Speaker

$65.00